Reünistenvereniging

Nunc Meminisse Iuvat

Nunc Meminisse Iuvat (kortweg NMI, "nu doet het goed om zich te herinneren") -de naam komt van Karel Ditvoorst, toenmalig docent klassieke talen- is opgericht in 1988 met als doel de banden tussen oud-leerlingen onderling en tussen oud-leerlingen en de school in stand houden. De naam is ontleend aan het eerste boek van de Aeneis, vers 203: "forsan et haec olim meminisse iuvabit" (zie https://tinyurl.com/aeneisNMI), maar was ook de titel van de encycliek van paus Pius XII uit 1958.

NMI heeft ca. 800 leden en wordt bestuurd door Martijn van Hulten (1986), voorzitter, Patrick van Aarle (1993), penningmeester, Kees Quinten (1967), Thijs Braam (1973), Dennis Vorstenbosch (2011), Ellen van Kempen (1993) en Joris van der Cammen (kandidaat-bestuurslid).

Commissies

De reünistenvereniging is in 2006 gestart met een commissie Beekvliet-archief om in beeld te brengen wat er over Beekvliet bekend is. Deze heeft o.a. de collectie foto’s van Beekvliet geordend en online beschikbaar gemaakt. Ook probeert zij per schooljaar de gegevens van leerlingen en van de activiteiten op school te verzamelen, in woord en beeld. 

Het bestuur van NMI is voortdurend op zoek naar nieuwe leden en nieuwe adressen; naar mensen die de redactie van Tempora Nostra of de archiefcommissie willen versterken of de website en social media willen bijhouden. Heb je interesse om op welke wijze dan ook bij te dragen aan de reünistenvereniging, stuur dan een mail naar reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl.

De website www.reunistenbeekvliet.nl is naast een algemeen informatieplatform met foto’s, video’s en verhalen van en over oud-Beekvlieters en Beekvliet, ook het centrale platform voor alle communicatie met betrekking tot de volgende reünie. De site is gekoppeld aan de sociale media van de reünistenvereniging: FacebookInstagram en (Beekvliets) LinkedIn.

Tempora Nostra

Tempora Nostra -"onze tijden"; de naam is bedacht door (oud-)rector Arnold Wintjes- is sinds 1989 het periodiek van NMI. Tempora Nostra verschijnt driemaal per jaar. In het blad staan wetenswaardigheden over het huidige Beekvliet en vertellen oud-leerlingen over hun tijd op en na Beekvliet. Er is aandacht voor oud-Beekvlieters die in het nieuws zijn en er zijn vaste rubrieken, zoals het interview met een oud-docent en de rubriek Personalia.
En uiteraard worden de leden via TN op de hoogte gehouden van de lopende activiteiten, waarvan de belangrijkste de eerstvolgende reünie is.

De redactie van Tempora Nostra bestaat uit: Peter van Overbruggen (1967; redactie-voorzitter), Cees ter Stege (1980; eindredactie), Jan Lurinks (1952), Kees Quinten (1967), Mirjan Boot-de Werd (1988), Patrick van Aarle (1993), Femke Hellings (1997, columniste) en Bram van Hulten (2014).

Als je een bijdrage hebt voor Tempora Nostra, dan kun je die sturen naar reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl.

Lidmaatschap

De NMI-contributie is € 15,00 per jaar. Leden ontvangen drie keer per jaar Tempora Nostra en worden uiteraard uitgenodigd voor alle activiteiten van Nunc Meminisse Iuvat. Voor die activiteiten wordt steeds afzonderlijk een bijdrage gevraagd.

Mede dankzij de contributiebijdragen kan NMI elke vijf jaar een grote reünie organiseren. We nodigen alle oud-Beekvlieters van harte uit om lid te worden.Dat kan door dit formulier in te vullen en voorzien van handtekening in te sturen via e-mail (reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl) of post naar:

Reünistenvereniging NMI
p/a Gymnasium Beekvliet
Beekvlietstraat 4
5271 SM Sint-Michielsgestel

Contactpersoon is Patrick van Aarle