Reünistenvereniging

Nunc Meminisse Iuvat

De doelstelling van Beekvliets reünistenvereniging Nunc Meminisse Iuvat (kortweg NMI) is even eenvoudig als helder: de banden tussen oud-leerlingen onderling en tussen oud-leerlingen en de school in stand houden. Het aantal leden van de reünistenvereniging bedraagt momenteel ca. 590.

Het bestuur van NMI wordt gevormd door Martijn van Hulten (1986), voorzitter, Patrick van Aarle (1993), penningmeester, Babs Donders (1996), secretaris, Kees Quinten (1967), Thijs Braam (1973), Dimphy Bolscher-van den Heuvel (1980) en Sjef Smolders.

Het bestuur van NMI is voortdurend op zoek naar nieuwe leden en nieuwe adressen; naar mensen die de redactie van Tempora Nostra of de archiefcommissie willen versterken.

De contributie bedraagt € 15,00 per jaar. Leden ontvangen drie keer per jaar het blad Tempora Nostra. Zij worden uiteraard uitgenodigd voor alle activiteiten die Nunc Meminisse Iuvat organiseert. Voor die activiteiten wordt steeds afzonderlijk een bijdrage gevraagd.

De reünistenvereniging is in 2006 gestart met een commissie Beekvliet-archief om in beeld te brengen wat er over Beekvliet bekend is. De commissie is momenteel bezig de collectie foto’s van Beekvliet te ordenen en per schooljaar de gegevens van leerlingen en de activiteiten op school te verzamelen.  

Tempora Nostra 3x per jaar 

Driemaal per jaar verschijnt het periodiek van NMI: Tempora Nostra. In dit blad worden wetenswaardigheden over het huidige Beekvliet uit de doeken gedaan en vertellen oud-leerlingen over hun tijd na Beekvliet. Ook worden de leden via TN op de hoogte gehouden van de lopende activiteiten, zoals het 200-jarig bestaan van 2015.

De redactie van Tempora Nostra bestaat uit: Peter van Overbruggen (1967; redactie-voorzitter), Tjeu van Ras (1969; eindredactie), Jan Lurinks (1952), Kees Quinten (1967), Mirjan Boot-de Werd (1988), Reggie van Genuchten (1989) en Patrick van Aarle (1993).

Reünisten

Voor meer informatie, het doorgeven van veranderde adresgegevens en om je aan te melden als lid:

Reünistenvereniging NMI
p/a Gymnasium Beekvliet
Postbus 31
5270 AA Sint-Michielsgestel
Telefoon: 073-5512213

Contactpersoon is Patrick van Aarle
E-mail: reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl