Reünistenvereniging

Nunc Meminisse Iuvat

De doelstelling van Beekvliets reünistenvereniging Nunc Meminisse Iuvat (kortweg NMI) is even eenvoudig als helder: de banden tussen oud-leerlingen onderling en tussen oud-leerlingen en de school in stand houden. Het aantal leden van de reünistenvereniging bedraagt momenteel ca. 640.

Het bestuur van NMI wordt gevormd door Martijn van Hulten (1986), voorzitter, Patrick van Aarle (1993), penningmeester, Kees Quinten (1967), Thijs Braam (1973), Dennis Vorstenbosch (2011) en Sjef Smolders (oud-docent en oud-conrector).

Het bestuur van NMI is voortdurend op zoek naar nieuwe leden en nieuwe adressen; naar mensen die de redactie van Tempora Nostra of de archiefcommissie willen versterken of de website en social media willen bijhouden. Heb je interesse om op welke wijze dan ook bij te dragen aan de reünistenvereniging, stuur dan een mail naar reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl.

Lidmaatschap

De NMI-contributie bedraagt € 15,00 per jaar. Leden ontvangen drie keer per jaar het blad Tempora Nostra. Zij worden uiteraard uitgenodigd voor alle activiteiten die Nunc Meminisse Iuvat organiseert. Voor die activiteiten wordt steeds afzonderlijk een bijdrage gevraagd. Mede dankzij de contributiebijdragen kan NMI elke vijf jaar een grote reünie organiseren. We nodigen alle oud-Beekvlieters dan ook van harte uit om lid te worden. Dat kan door dit formulier in te vullen en voorzien van handtekening in te sturen via e-mail of post.

Commissies

De reünistenvereniging is in 2006 gestart met een commissie Beekvliet-archief om in beeld te brengen wat er over Beekvliet bekend is. Deze heeft o.a. de collectie foto’s van Beekvliet geordend en online beschikbaar gemaakt. Ook probeert zij per schooljaar de gegevens van leerlingen en van de activiteiten op school te verzamelen, in woord en beeld. 

Met het oog op de aankomende reünie is in 2020 een nieuwe commissie-online gestart: deze is bezig de website www.reunistenbeekvliet.nl, ooit in het leven geroepen voor de viering van het 200-jarig bestaan, om te zetten naar een hedendaagse website die gebruikt zal worden voor de komende reünie, maar ook voor verhalen van reünisten, foto’s etc. De site zal gekoppeld worden aan de sociale media van de reünistenvereniging: FacebookInstagram en (Beekvliets) LinkedIn.

Tempora Nostra

Driemaal per jaar verschijnt het periodiek van NMI: Tempora Nostra (kortweg TN). In dit blad worden wetenswaardigheden over het huidige Beekvliet uit de doeken gedaan en vertellen oud-leerlingen over hun tijd na Beekvliet. Er is aandacht voor oud-Beekvlieters die in het nieuws zijn en er zijn vaste rubrieken, zoals het interview met een oud-docent en de rubriek Personalia. En uiteraard worden de leden via TN op de hoogte gehouden van de lopende activiteiten, zoals de reünie ter ere van het 205-jarig bestaan op 26 september 2020. Bijdragen voor TN kunnen gestuurd worden naar reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl.

De redactie van Tempora Nostra bestaat uit: Peter van Overbruggen (1967; redactie-voorzitter),Cees ter Stege (1980 ; eindredactie), Jan Lurinks (1952), Kees Quinten (1967), Mirjan Boot-de Werd (1988), Patrick van Aarle (1993), Femke Hellings (1997, columniste) en Bram van Hulten (2014).

Reünisten

Voor meer informatie, het doorgeven van veranderde adresgegevens en om je aan te melden als lid:

Reünistenvereniging NMI
p/a Gymnasium Beekvliet
Postbus 31
5270 AA Sint-Michielsgestel
Telefoon: 073-5512213

Contactpersoon is Patrick van Aarle
E-mail: reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl