Algemene Voorwaarden

Disclaimer Reünisten Beekvliet website

Reunistenvereniging Gymnasium Beekvliet en reunistenbeekvliet.nl hebben de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, maar kunnen voor de juistheid en volledigheid daarvan niet instaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven inzake de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe toegang wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Reunistenvereniging Gymnasium Beekvliet afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Ingeschreven in het register van Kamers van Koophandel onder nummer 40219029. 

PRIVACY STATEMENT

Reunistenvereniging Gymnasium Beekvliet respecteert zoveel mogelijk de privacy van gebruikers van de website reunistenbeekvliet.nl. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Reunistenvereniging Gymnasium Beekvliet uw gegevens overeenkomstig dit privacy statement gebruikt. Reunistenvereniging Gymnasium Beekvliet wordt hieronder vermeld als Reunistenvereniging, en omvat zowel de vereniging als de verantwoordelijken voor de website.

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Reunistenvereniging vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

Persoonsgegevens
Reunistenvereniging zal om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met Reunistenvereniging aan kunt gaan.
Zo vragen we om onder andere een e-mail adres bij inschrijving.
Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan Reunistenvereniging verstrekt, zoals uw IP-adres. Reunistenvereniging zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

We krijgen verschillende soorten informatie over u, waaronder:

  • Uw gegevens: Uw gegevens zijn de informatie die verplicht is wanneer u zich registreert als lid van de site, onder de naam Stamgast, en de gegevens die u zelf deelt.
  • Registratiegegevens: Wanneer u zich aanmeldt voorReunistenvereniging, wordt gevraagd om informatie zoals uw naam, e-mailadres, en de jaren die u op Gymnasium Beekvliet hebt doorgebracht. U hebt de vrije keuze om ook andere gegevens, zoals uw telefoonnummer, te vermelden. De gegevens die u hebt vermeld onder ‘niet verplicht’, noch uw e-mail adres, zijn zichtbaar voor andere bezoekers.
  • Gegevens die u zelf deelt: Uw gegevens omvatten ook de gegevens die u zelf op Reunistenvereniging deelt, zoals wanneer u een verhaal plaatst, een foto uploadt of reageert op het verhaal van een bekende.

Reunistenvereniging respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Cookies
Reunistenvereniging maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan de website registreert. U kunt zelf bepalen welke cookies reunistenbeekvliet.nl naar u verzendt. U kunt kiezen tussen drie verschillende opties:
Strikt
Als u kiest voor een strikte weergave dan verzendt reunistenbeekvliet.nl enkel strikt noodzakelijke cookies naar uw computer. Voorbeelden van strikt noodzakelijke cookies zijn de cookies die we gebruiken om uw taalvoorkeur te onthouden, en om te onthouden of andere cookies wel of niet mogen worden verzonden. Als u kiest voor deze optie worden er geen statistieken over uw bezoek bijgehouden. Omdat externe websites als YouTube, Google Maps, Twitter en Facebook cookies verzenden worden applicaties van deze partijen niet  op de website weergegeven.
Help de website verbeteren
Als u kiest voor deze weergave dan worden er geen cookies van externe partijen verzonden, maar verzendt reunistenbeekvliet.nl wel cookies om gegevens over uw bezoek bij te houden. Reunistenvereniging houdt dan bij:
•    Hoe u op de site terecht komt
•    Hoe lang u op de site blijft
•    Welke route u op de site aflegt
•    Welke browser u gebruikt
•    Waar u vandaan komt
De webredactie gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeftes van de bezoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Meer informatie over Google Analytics is te vinden in Google Analytic’s Terms of Service. Omdat externe websites als YouTube, Google Maps, Twitter en Facebook cookies verzenden worden applicaties van deze partijen niet op de website weergegeven.
Volledig functioneel gebruik
Voor veel toepassingen maakt Reunistenvereniging gebruik van applicaties van derden. Zo bevat de website bijvoorbeeld soms videoclips van YouTube. Deze applicaties van derden verzenden cookies. Door voor ‘volledig functioneel gebruik’ te kiezen staat u toe dat applicaties van deze partijen worden getoond, en dat deze applicaties cookies naar uw computer verzenden.
Privacybeleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Reunistenvereniging zijn verbonden. Er wordt door Reunistenvereniging geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  aanvaard voor de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.
Toepassingsbereik
Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door Reunistenvereniging geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door Reunistenvereniging worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Reunistenvereniging staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan. Echter, Reunistenvereniging bewaakt voortdurend de content. Ongewenste boodschappen, verhalen, reclames of beelden worden zonder overleg verwijderd.

Door gebruik te maken van de website van Reunistenvereniging gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Eigenaar
De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van de gebruiker (Stamgast), maar de gebruiker (Stamgast) geeft deze bij publicatie (‘posts’ en ‘uploads’) volledig vrij. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van Reunistenvereniging, de licentiehouder of de maker/eigenaar van het intellectuele eigendom.

Aansprakelijkheid
Hoewel Reunistenvereniging maximale zorg besteedt aan de op de website getoonde informatie,  kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Reunistenvereniging aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.