Jubileumboek

Het boek

Hoe te bestellen? Stuur een mail naar reunisten@gymnasiumbeekvliet.nl. Vermeld in je bericht je naam, adres, woonplaats, het aantal boeken, en het adres waar de boeken naar toe moeten. De prijs is € 29,95 per boek (incl. dvd) excl. verzendkosten (€ 7,50 voor 1-5 exx).

Hoofdauteur is Cees ter Stege, journalist en oud-leerling van Beekvliet. Hij heeft samengewerkt met co-auteurs Jos van Asperen (jawel, oud-leerling) en Lenneke van der Burg (docente), die de hoofdstukken over onderwijs en internationalisering schreven, en vormgever en oud-leerling Marc Heymans. Samen hebben ze van de teksten en oud en nieuw beeldmateriaal een prachtig kijk- en bladerboek met harde kaft gemaakt.

Tien thema’s in tien hoofdstukken

In tien hoofdstukken wandelt Cees als het ware met de lezer door de tijd en behandelt hij per hoofdstuk een thema uit het bestaan van de school.

Beekvliet begint. In het jaar waarin Napoleon zijn Waterloo vindt, begint de school. Dit hoofdstuk handelt over de roerige tijd, waarin het kleinseminarie ontstaat. De katholieken hervinden hun vrijheid in een tijd waarin het koninkrijk zoekt naar zijn vorm.

Beekvliet bouwt. Vanaf het begin is er voortdurend verbouwd en uitgebreid om de toenemende leerlingenaantallen te kunnen herbergen. Zowel de bouwhistorie van het kleinseminarie als de bouw en de uitbreidingen van het nieuwe gymnasium aan de overkant van de weg worden belicht.

Beekvliet bezet en in ballingschap verhaalt van de periode 1942-1944, waarin de gebouwen van het kleinseminarie werden gevorderd door de Duitse bezetter. Leerlingen en docenten vonden noodgedwongen onderdak in vier Brabantse dorpen: Son, Eersel, Erp en Udenhout. Van Beekvliet werd een gijzelaarskamp gemaakt, waarin drie verschillende groepen gijzelaars werden vastgezet. Vooraanstaande Nederlanders met een verschillende politieke en religieuze achtergrond hebben daar met elkaar gesproken over de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

Beekvliet van binnen. Een seminarie is niet alleen een onderwijsinstituut, maar ook een hechte gemeenschap. Wat kwam er kijken bij een kleinseminarie als zelfvoorzienende gemeenschap met –op zijn top- ongeveer 550 inwoners? Hoe zag het dagelijks leven er uit op een internaat? Hoe anders is dat bij een zelfstandige school in de moderne tijd? Een kijkje achter de schermen.

Beekvliet bedreigd behandelt de bedreigingen van het voortbestaan vanaf de Tweede Wereldoorlog. In 1972 werd het kleinseminarie opgeheven, nog geen tien jaar na een forse verbouwing en modernisering. Deze onverwacht snelle teloorgang van het kleinseminarie brengt ook het gymnasium op het randje van de afgrond.

Beekvliet bloeit op. De school slaagt er in om daarna met ongeveer 200 leerlingen niet alleen te overleven, maar zelfs geleidelijk uit te groeien tot een bloeiend gymnasium met ruim 800 leerlingen. En om bovendien haar zelfstandigheid te behouden.

Beekvliet buitenschools. Twee eeuwen lang is Beekvliet een school met een rijk buitenschools leven. Voortbouwend op de traditie van het internaat kent ook het huidige Beekvliet nog tal van culturele uitingen buiten het schoolprogramma om. De hechte band die er tussen de inwonende leraren op het kleinseminarie was, is in de tijd van zelfstandig gymnasium zorgvuldig geconserveerd en wordt ook nu nog gekoesterd.

Beekvliet als bagage. Een school die haar leerlingen niet alleen een gedegen kennis meegeeft en de ruimte op zelfontplooiing, maar bovendien de leerlingen een schat aan ervaringen op laat doen tijdens excursies en reizen, door deelname aan wedstrijden op allerlei gebied en aan uitwisselingen, zo’n school mag bijzonder genoemd worden.

Van kleinseminarie naar zelfstandig gymnasium. Een hoofdstuk over de gevolgen van landelijke onderwijsontwikkelingen op het kleinseminarie en het latere gymnasium en wat Beekvliet er zelf mee deed en doet.

Beekvliet in bedrijf. Het seminatie/internaat als zelfvoorzienende gemeenschap: inwonende priesterdocenten, tuinmannen, dienstbare nonnen en werksters. En ook een eigen veestapel, moestuinen, boomgaarden, bakkerij, wasserij, water- en stroomvoorziening.

Twintig interviews

Een prominente rol in het boek wordt gespeeld door de ongeveer twintig interviews die verspreid over het hele boek opgenomen worden. Niet alleen de rector die Beekvliet door de overgang van kleinseminarie naar groots gymnasium loodste komt aan het woord, er is ook een interview met een zuster die in de tijd van het kleinseminarie de gangen boende en de pispotten van de interne leerlingen leegde. De vrouw van de bakker die brood leverde komt aan het woord. Evenals de leraren die nauw betrokken waren bij de invoering van het studiehuis, de leraar die als leerling les kreeg van zijn eigen vader en nu zelf op Beekvliet voor de klas staat. Kortom, twintig mensen die iets met Beekvliet hebben, vertellen hun verhaal over die school.

Historische feiten

Verspreid door het boek zal als in een canon de rijke historie van Beekvliet in woord en beeld te lezen zijn.

Een voorproefje...

Hieronder een kleine indruk van hoe het boek eruit ziet. Voor een betere indruk, zie dit bestand.