De herinnering van... André Raaijmakers [2]

Toen ik de informatie over het jubileumboek kreeg, heb ik weer eens wat oude studieboeken van Beekvliet opengeslagen.
Een van die boeken was De geschiedenis van de mensheid, deel V, Hellas en Rome van de hand van A.B. Van Gool, class.lit.dr.s en H.G.M. Wigman hist.drs. Een hele mond vol dus.
Vele passages daarin onderstreept, dus moet er ijverig uit geleerd zijn. Wie die lessen verzorgde? Ik vermoed de regent Mgr. Bannenberg zelf, die ook de lessen Staatsinrichting gaf. Of er ook proefwerken werden gegeven, weet ik niet meer. Wel gaf hij proefwerken Staatsinrichting. Als je maar alles letterlijk uit het hoofd leerde en oplepelde, ook al schreef je 10 kantjes vol, was het dik in orde.

Van Scheikunde had ik geen kaas gegeten. Wel van foto's afdrukken als hobby in de Doka in de Duitse Bouw o.l.v. dhr. Van Pelt, die fotografie als hobby koesterde en van wie foto's (b.v. van het hertenkamp en gebouwen) als ansichtkaarten werden verkocht. Door de Missievereniging voor de Missie, neem ik aan...!

O.a. ook die van deze buste van Homerus, foto genomen op 4 oktober 1956. Eigenlijk werden wij geacht in de Poesis resp. Rethorica deze foto als bladwijzer in onze Homerus te hebben. Waar zou zo'n beeld nou beland zijn na de sloop?
Dit beeld van Homerus stond in de Duitse Bouw, naar ik mij herinner op een kruising van gangen.
Dat was  trouwens een interessant gebouw: het ook weer voor die tijd moderne scheikundelokaal van dhr. Van Pelt, het binnentuintje met de valse echte vos aan de ketting gehouden door dhr, Knippenberg, een echte slang die witte zielige witte muisjes van hem te verorberen kreeg.en die ook de diorama's beheerde van het Natuur Historisch Museum.


André Raaijmakers [examenjaar 1957]

Terug naar het overzicht

© Reünisten Beekvliet • 2014 - 2021 Deze website werd gebouwd en wordt onderhouden door Fruitcake